Προγράμματα πρόσθετα για το WHMCS

Greek Language for WHMCS Frontend - Ελληνική γλώσσα για το WHMCS Περιοχή Πελατών

Υποστηριζόμενες Εκδόσεις έως και 7.7.1Ελληνική Γλώσσα Περιοχής Πελατών
Ελληνική Γλώσσα για το πρόσθετο πρόγραμμα EUVAT
Ελληνική Γλώσσα για το πρόσθετο πρόγραμμα New TLDs
Ελληνική Γλώσσα για το πρόσθετο πρόγραμμα Licensing
1 Έτος ΔΩΡΕΑΝ Αναβαθμίσεις !

Greek Language for WHMCS Frontend and Backend - Ελληνική γλώσσα για το WHMCS Περιοχή Πελατών και Διαχείριση

Υποστηριζόμενες Εκδόσεις έως και 7.7.1Ελληνική Γλώσσα Περιοχής Πελατών
Ελληνική Γλώσσα Διαχείρισης
Ελληνική Γλώσσα για το πρόσθετο πρόγραμμα EUVAT
Ελληνική Γλώσσα για το πρόσθετο πρόγραμμα New TLDs
Ελληνική Γλώσσα για το πρόσθετο πρόγραμμα Licensing
Ελληνική Γλώσσα για το πρόσθετο πρόγραμμα Project Managment

1 Έτος ΔΩΡΕΑΝ Αναβαθμίσεις !