Πλοήγηση στα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες

Disk quota (MB)
Monthly bandwidth (MB)
FTP Accounts
Email Accounts
Email Lists
Databases
Max Sub Domains
Max Parked Domains
Max Addon Domains
Maximum Hourly Email
CGI Access
Cpu
Web Hosting Business
9,95 € Μηνιαία
1.000
10.000
1
1
0
0
0
0
0
100
Ναί
5%Web Hosting Business Pro
19,95 € Μηνιαία
1.000
10.000
1
1
0
0
0
0
0
100
Ναί
5%Web Hosting Business Plus
59,95 € Μηνιαία
1.000
10.000
1
1
0
0
0
0
0
100
Ναί
5%WH Business Advanced
99,95 € Μηνιαία
1.000
10.000
1
1
0
0
0
0
0
100
Ναί
5%