Για την ασφάλεια των συστημάτων και των λογαριασμών e-mail είναι υποχρεωτική η σύνδεση με SSL για την αποστολή αλληλογραφίας.

Αν δεν έχετε ήδη ρυθμίσει το e-mail σας με SSL μπορείτε να διαμορφώσετε με μη αυτόματο τρόπο στο πρόγραμμα-πελάτη αλληλογραφίας, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Mail Client Manual Settings

Username (Όνομα χρήστη): name@domain.gr
(όπου name@domain.gr βάζετε το e-mail σας)

Password (Κωδικός πρόσβασης): Use the email account’s password. (Χρησιμοποιήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού e-mail.)

Incoming Server (Διακομιστής εισερχομένων): mail.domain.gr
(όπου domain.gr βάζετε το δικό σας domain name)
IMAP Port: 993
POP3 Port: 995

Outgoing Server (Διακομιστής εξερχομένων): mail.domain.gr
(όπου domain.gr βάζετε το δικό σας domain name)
SMTP Port: 465

IMAP, POP3, and SMTP require authentication.

Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στο webmail του λογαριασμού email σας και να κατεβάσετε αυτόματα τις ρυθμίσεις.

Webmail: https://www.domain.gr/webmail/
(όπου domain.gr βάζετε το δικό σας domain name)

 

Με εκτίμηση
Τεχνική ΥποστήριξηΔευτέρα, Δεκέμβριος 16, 2019

« Πίσω