Η αποστολή και λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mails)  γίνεται πλέον υποχρεωτικά με πρωτόκολλα ασφάλειας (σύνδεση με SSL- TLS).

Οδηγίες ρύθμισης του υπολογιστή σας, έχουν σταλεί από την εταιρία μας από τον 10/2017  και είναι διαθέσιμες στο παρακάτω link:

https://www.design.gr/cs/index.php?rp=/announcements/19/--e-mail---SSL.html

Σας ενημερώνουμε, ότι από 01/01/2019 στις υποδομές μας λειτουργούν μόνο συστήματα  και υπηρεσίες που είναι πλήρως εναρμονισμένα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας.

Συστήματα  όπως

  • Windows XP
  • Windows Vista
  • Windows 7
  • Windows 8

καθώς και οι  παρακάτω εκδόσεις Office

  • Office 2003
  • Office 2007
  • Office 2010

δεν υποστηρίζουν τα σύγχρονα πρωτόκολλα ασφαλείας και δεν θα μπορούν πλέον να κάνουν διεργασίες αποστολής και λήψης emails.

Αυτό συμβαίνει καθώς η Microsoft και όλοι οι πάροχοι επικοινωνιών  επιβάλλουν  κανόνες ασφάλειας για τις επικοινωνίες μας στο διαδίκτυο. Οι κανόνες αυτοί αναβαθμίζονται διαρκώς και τα ως τώρα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα ασφάλειας TLS 1.1/1.0 και SSL v3 και V2 δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας των παρόχων και  δεν είναι αποδεκτά πλέον .

Παλαιότερα λειτουργικά συστήματα (Windows OS) όπως τα παραπάνω, είχαν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν αποκλειστικά με τα παραπάνω πρωτόκολλα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λειτουργήσουν με τα νεότερα όπως το TLS 1.2 που είναι πλέον αποδεκτό από τη Microsoft.

 Ήδη από τις 30 Ιουνίου 2018 έχει γίνει υποχρεωτική η αναβάθμιση του πρωτοκόλλου TLS 1.0 σε TLS 1.2.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν τα συστήματά σας δεν είναι εναρμονισμένα με αυτούς τους κανόνες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν και να λαμβάνουν τα e-mails σας.
 
Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:
https://blogs.technet.microsoft.com/cloudyhappypeople/2017/12/22/the-end-of-support-for-older-tls-versions-in-office-365
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία  εξειδικευμένοι τεχνικοί βρίσκονται στη διάθεσή σας προκειμένου να σας βοηθήσουν σχετικά με την παραπάνω ενημέρωση.


Τετάρτη, Δεκέμβριος 18, 2019

« Πίσω