Η βιβλιοθήκη downloads έχει εγχειρίδια, προγράμματα και άλλα αρχεία που μπορεί να χρειάζεστε για τα προγράμματά σας.

Αρχεία

Greek Language for WHMCS Frontend and Backend v.7.10.1
Ελληνική γλώσσα για την Περιοχή Πελατών και την Διαχείριση του WHMCS v.7.10.1
Μέγεθος αρχείου: 224 kB
Greek Language for WHMCS Frontend and Backend v.7.9.2
Ελληνική γλώσσα για την Περιοχή Πελατών και την Διαχείριση του WHMCS v.7.9.2
Μέγεθος αρχείου: 217 kB
Greek Language for WHMCS Frontend v.7.10.1
Ελληνική γλώσσα για την Περιοχή Πελατών του WHMCS v.7.10.1
Μέγεθος αρχείου: 104 kB
Greek Language for WHMCS Frontend v.7.9.2
Ελληνική γλώσσα για την Περιοχή Πελατών του WHMCS v.7.9.2
Μέγεθος αρχείου: 102 kB
Greek Language for WHMCS Frontend and Backend v.8.0.4
Ελληνική γλώσσα για το WHMCS - Περιοχή Πελατών και Διαχείριση v.8.0.4
Μέγεθος αρχείου: 267 kB
Greek Language for WHMCS Frontend v.8.0.4
Ελληνική γλώσσα για το WHMCS Περιοχή Πελατών v.8.0.4
Μέγεθος αρχείου: 116 kB
Greek Language Manual for WHMCS Frontend
Greek Language Manual for WHMCS Frontend
Μέγεθος αρχείου: 546 kB
Greek Language Manual for WHMCS Frontend and Backend
Greek Language Manual for WHMCS Frontend and Backend
Μέγεθος αρχείου: 571 kB
Οδηγίες εγκατάστασης Ελληνικής γλώσσας
Οδηγίες εγκατάστασης Ελληνικής γλώσσας για την Περιοχή Πελατών του WHMCS
Μέγεθος αρχείου: 552 kB
Οδηγίες εγκατάστασης Ελληνικής γλώσσας
Οδηγίες εγκατάστασης Ελληνικής γλώσσας για την Περιοχή Πελατών και την Διαχείριση του WHMCS
Μέγεθος αρχείου: 580 kB