Δικαίωμα καταχώρισης ονομάτων .gr

Δικαίωμα καταχώρισης ελληνικού domain name  έχουν:

- Όλοι οι ενήλικες και ικανοί για δικαιοπραξία Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως κατοχής Ελληνικού ΑΦΜ.

- Οι Έλληνες του εξωτερικού, υπό τον όρο της απόδειξης της ελληνικής ιθαγένειάς τους.

- Όλοι οι φορείς (ελληνικών ή ξένων συμφερόντων) με αποδεδειγμένη δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο.

  • 7 Χρήστες βοηθήθηκαν
Σας βοήθησε αυτή η απάντηση;