Άρθρα

 Redirect με JavaScript

Για να κάνετε ανακατευθηνση (redirect) σε κάποιο url με javascript τοποθετήστε των παρακάτω...

 Redirect με PHP

Για να κάνετε ανακατευθηνση (redirect) σε κάποιο url σε μια σελίδα php τοποθετήστε των παρακάτω...

 Redirect με html

Για να κάνετε ανακατευθηνση (redirect) σε κάποιο url με html τοποθετήστε των παρακάτω κώδικα μέσα...