Εργασίες απο εξειδικευμένο προσωπικό.

Απομακρυσμένη Υποστήριξη με χρονοχρέωση

Η Υπηρεσία προσφέρεται με απομακρυσμένη σύνδεση μέσω του προγράμματος TeamViewer ή AnyDesk.

Τεχνική Υποστήριξη με χρονοχρέωση

Η Υπηρεσία προσφέρεται για εργασίες Τεχνικής Υποστήριξης