Εργασίες απο εξειδικευμένο προσωπικό.

Απομακρυσμένη Υποστήριξη με χρονοχρέωση

Η Υπηρεσία προσφέρεται με απομακρυσμένη σύνδεση μέσω του προγράμματος TeamViewer ή AnyDesk.